ลืมรหัสผ่าน?
 
 
ทาง K&H Shop จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านผ่านทางพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น ยกเว้น กรณีสินค้าน้ำหนักรวมไม่เกิน 2,000 กรัม
หากท่านต้องการให้จัดส่งสินค้าแบบลงทะเบียน โปรดระบุเพิ่มในการสั่งซื้อ โดยทางเราจะประเมินค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักสินค้า และแจ้งให้ท่านทราบ
ตามอัตราค่าจัดส่งสินค้า ดังนี้
 
อัตราค่าจัดส่งสินค้าแบบ EMS
น้ำหนักสินค้ารวม (กรัม)
ค่าจัดส่ง (บาท)
 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500
70
 
501 - 1,000
90
 
1,001 - 1,500
110
 
1,501 - 2,000
130
 
2,001 - 2,500
150
 
2,501 - 3,000
170
 
3,001 - 3,500
190
 
3,501 - 4,000
210
 
4,001 - 4,500
230
 
4,501 - 5,000
250
 
5,001 - 5,500
275
 
5,501 - 6,000
300
 
6,001 - 6,500
325
 
6,501 - 7,000
350
 
7,001 - 7,500
375
 
7,501 - 8,000
400
 
อัตราค่าจัดส่งสินค้าแบบลงทะเบียน
น้ำหนักสินค้ารวม (กรัม)
ค่าจัดส่ง (บาท)
 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500
40
 
501 - 1,000
50
 
1,001 - 2,000
70
 
* กรณีสินค้ามีน้ำหนักรวมเกิน 2,000 กรัม ทาง K&H Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกจัดส่งแบบ EMS ให้เท่านั้น ตามระเบียบของทางไปรษณีย์ไทย
* เมื่อสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 3,500 บาท ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่งสินค้าเฉพาะการจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น
* ค่าจัดส่งสินค้าข้างต้น เป็นค่าจัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
* ทาง K&H Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าให้ท่าน เมื่อทางเราได้รับแจ้งและได้รับการชำระเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งจากท่านเรียบร้อยและครบถ้วน
   แล้วก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น โดยจะจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันทำการถัดไป
* หลังจากจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งหมายเลข Tracking Number เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
   และเพื่อความมั่นใจว่าสินค้าจะถึงท่าน อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยท่านสามารถใช้หมายเลขดังกล่าวตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย
   ไปที่ ไปรษณีย์ไทย เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
Home    |    Products    |    How to Order    |    How to Deliver    |    How to Pay    |    Member    |    About Us    |    Contact Us
Gifts & Decorations   [ Wooden Doll    |    Wooden Keychain    |    Wooden Music Box ]
Toys & DIY   [ DIY - Perler Beads ]
Health Care   [ Oral Health Care   |    Skin Health Care ]
Other Products   [ General Cleaner ]
  Copyright @ 2015 K&H Shop. All rights reserved.
Created by LookPop   
DMC Firewall is a Joomla Security extension!